BestelautoverzekeringBestelautoverzekering | Bestelauto Verzekeringbestelautoverzekering

BestelautoverzekeringBestelautoverzekering | Welke gegevens?

Een Bestelautoverzekering kunt u afsluiten via onze website. Middels het kenteken worden alle gegevens over de bestelauto opgehaald uit het register van het RDW. Zo kunt u eenvoudig uw bestelauto online verzekeren.

Bestelautoverzekering | Bestelauto Verzekering Premie berekenen en vergelijken

Bestelautoverzekering : Dekkingen

De Bestelautoverzekering kent de volgende 3 dekkingen:

 • WA ( Wettelijke Aansprakelijkheid )
  WA is de wettelijk vereiste dekking voor de Bestelautoverzekering. Bij deze dekking wordt de schade vergoed die u met de bestelauto aan anderen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Schade aan uw bestelauto wordt bij deze dekking niet vergoedt.
 • WA Beperkt Casco ( WA mini casco / WA extra )
  Deze dekking vergoedt naast de hiervoor genoemde WA-dekking ook schade (poging tot) diefstal, brand en joyriding. Let op: voor diefstaldekking kan een vereiste zitten inzake het alarm. Dit zal ook worden weergegeven in het vergelijkingsscherm.
 • WA + Casco ( WA + aanrijding / All Risk]
  WA + Casco dekt naast de voorgaande dekking ook de overige schade aan uw bestelauto, bijvoorbeeld door vandalisme of indien u zelf een schade veroorzaakt aan uw bestelauto. Ook hier kan een minimale alarm-eis worden gesteld.

Bestelautoverzekering | Eigen risico

Voor de Bestelautoverzekering (WA) geldt geen eigen risico. Voor de WA+beperkt casco en WA+casco geldt veelal wel een eigen risico. Via onze rekenmodule kunt u een vergelijking maken tussen diverse aanbieders. De eigen-risicoregeling verschilt per verzekeringsmaatschappij. Via onze vergelijkingsmodule ziet u het gehanteerde eigen risico. Klik op de "i" achter de berekening voor meer informatie over onder andere het eigen risico op desbetreffende bestelautoverzekering.

Bestelautoverzekering | Aanvullende verzekeringen

Naast de standaard Bestelautoverzekering kunt u kiezen voor een aantal aanvullende verzekeringen:
 • Rechtsbijstandverzekering
  U kunt hierbij kiezen voor een verhaals rechtsbijstandverzekering waarmee u zich verzekert van juridische hulp bij het verhalen van uw schade bij de tegenpartij. De tweede optie is de volledige rechtsbijstandverzekering voor uw bestelauto. Deze verzekering biedt dekking voor rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit: - het deelnemen van het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig; - het vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van het verzekerde motorrijtuig.
 • Schadeverzekering Inzittenden
  Het doel van de verzekering is de bestuurder en inzittenden schadeloos te stellen voor schade die u overkomt door een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. Schadeloosstelling vindt plaats ongeacht de schuldvraag. De verzekering biedt dekking voor: • schade door blijvende invaliditeit of overlijden; • schade door gederfde levensvreugde (smartengeld); • schade door gederfde inkomsten; • schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.
 • Ongevallen Inzittenden
  De Ongevallen Inzittenden vergoedt een standaard bedrag bij overlijden en bi blijvende invaliditeit. U kunt de berekening voor deze aanvullende dekking maken in onze vergelijkingsmodule.
 • No-Claimbeschermer
  De No-claim beschermer is samen met een bestelautoverzekering te sluiten. Deze dekking houdt in dat u eenmaal per jaar een schuldschade, die anders gevolgen zou hebben gehad voor de premiekorting, kan claimen met behoud van de bonus/malus trede. In dat geval blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar het kortingspercentage ongewijzigd. Het aantal schadevrije jaren wordt wél verlaagd, maar dit heeft alleen gevolgen bij beëindiging van de verzekering
 • Pechhulpverzekering
  Deze verzekering geeft recht op hulp bij pech. Onder pech wordt verstaan een mechanisch defect van het voertuig waardoor het normale gebruik van het voertuig onmogelijk is geworden. Onder pech wordt ook verstaan: • Defecte sleutels of het achterlaten van sleutels in een gesloten voertuig • Verkeerde brandstof • Eén lekke band • Een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers

Bestelautoverzekering | Bestelauto Verzekering Premie berekenen en vergelijken

Direct-Verzekering.nl is een website van Van Heck Advies V.O.F. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om uw verzekeringen online te regelen.
U kunt eenvoudig de premie berekenen, vergelijken en online de verzekering afsluiten.
Van Heck Advies V.O.F. staat ingeschreven bij de AFM onder vergunningnummer 12007399.
Onze van toepassing zijnde dienstenwijzer kunt u hierboven inzien.